Persondatapolitik


GENERELT

1.1  Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Hybrid by KYNETIC indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os på vores hjemmeside.

1.3 Al henvendelse til Hybrid by KYNETIC kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN
2.1 Når du besøger vores hjemmeside, indsamles der automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, herunder din netværkslokation og informationer om din computer.

2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion samt foretage målrettet markedsføring.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen består i at den Dataansvarlige kan forfølge en legitim interesse.

2.2 Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller kontaktformular, indsamles oplysninger om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

2.2.1 Formålet er at kunne levere nyhedsbreve og kontakte dig.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen består i at den registrerede har afgivet samtykke.

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
3.1 Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer videregives ikke til anden part uden at der er opnået accept fra den Dataansvarlige, samt at der er udarbejdet databehandleraftale med underdatabehandleren.

3.2 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til hosting, Disse virksomheder er Databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi hovedsageligt er Databehandler for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle Databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

2 3.3 Fire af Disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc., Amazon.com Inc. Og Microsoft Cooporation er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem Databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

DINE RETTIGHEDER
4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi som databehandler oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kontakt@kynetic.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.3.2 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, har du selv mulighed for at korrigere i afmeldingslinket i en af de modtagende nyhedsbreve.

4.4 Retten til sletning

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden Dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse

4.7.1 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på kontakt@kynetic.dk.

4.9 Retten til at klage

4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

SLETNING AF PERSONDATA
5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af vores hjemmeside jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 2 år.

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbreve slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

SIKKERHED
6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

KONTAKTOPLYSNINGER
7.1 KYNETIC er Dataansvarlig for de persondata, som indsamles i forbindelse med trafik på Kynetic.dk hjemmesiden.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte: KYNETIC Skæringvej 88 Lystrup Tlf. nr.: 41740720 E-mail: kontakt@kynetic.dk

ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN
8.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil der uploades en ny version på vores Hjemmesiden.

VERSIONER
9.1 Dette er version 1 af KYNETICS persondatapolitik dateret den 12. oktober 2019.